april

Drit i å trene da vel!

BLOGG: Det begynner å bli godt og grundig dokumentert at trening og aktivitet kan være helsebringende, at det kan forebygge og lindre sykdom. Men er det gitt at det er derfor folk trener?

Hva vil vi med vitenskapelige høgskoler?

BLOGG: Krav til akkreditering som vitenskapelig høgskole er nå ute på høring. Det kan stilles spørsmål med hva Kunnskapsdepartementet vil med de vitenskapelige høgskolene dersom dagens kriterier fravikes.

Ny NIH-kantine uten sukker og kjøtt

I september åpner en ny, stor og flott kantine på NIH. I samarbeid med SiO er det besluttet at kantina skal ha et tilbud helt uten sukker og kjøtt.