Ny studie på gang om trening og motivasjon på treningssenteret

Omkring 50 prosent av nye medlemmer på treningssentre faller fra treningsprogrammet sitt i løpet av de første 6-12 månedene etter innmelding. Forskere ved NIH vil nå vite mer om hvorfor.

Hensikten med prosjektet er å opparbeide kunnskap om motivasjon, barrierer og medvirkende årsaker til at så mange slutter å trene etter relativt kort tid. Målet er å komme frem til nye tiltak som kan hjelpe flere til å opprettholde et aktivt liv.

- Vi ønsker i tillegg å få mer kunnskap som kan bidra til å forklare betydningen fysisk aktivitet har for livskvalitet, følelsen av velvære og helsegevinster hos dem som går fra å være inaktive til å bli regelmessig aktive, sier Lene Haakstad .

Haakstad er prosjektleder og jobber som førsteamanuensis ved NIH, Seksjon for idrettsmedisinske fag, men understreker at studien er et tverrfaglig samarbeid mellom ulike fagmiljøer og seksjoner ved NIH (Tron Krosshaug, Gøran Paulsson, Elin Kolle, Frank Abrahamsen, Trine Stensrud). Christina Gjestvang (forskningsmedarbeider) vil sammen med Haakstad være ansvarlig for datainnsamling og rekruttering av alle deltakere.

Henter deltakere fra treningssentre i Oslo

Måling av oksygenopptak i laboratoriet ved NIH.

Måling av oksygenopptak i laboratoriet ved NIH. Foto: Mona Julsrud.

Nye medlemmer ved SATS ELIXIA-sentre i Oslo, som ikke har vært aktive i minst seks måneder før innmeldingen vil bli invitert til å delta i studien. Deltakerne vil bli testet i maksimal styrke, muskulær utholdenhet og maksimalt oksygenopptak tre ganger i løpet av påfølgende 12 månedene. I tillegg til de fysiologiske målingene, skal deltakerne fylle ut spørreskjema for gi innsikt i psykologiske faktorer. Prosjektet ønsker å se hvor stor betydning sosiale omgivelser har for aktivitetsmengden. Det kan være hvorvidt deltakerne har en aktiv familie og venner, i hvor stor grad det snakkes om trening og hvilken status og plass fysisk aktivitet har i deltakernes dagligliv.

 

- I denne studien er det faktisk ekstra interessant å følge dem som ikke fullfører treningsprogrammet, ettersom det er disse vi per i dag har minst kunnskap om.

Egenrapportering og fysiologisk testing

Akselerometer festet på hoften for å måle fysisk aktivitetsnivå. Foto: Yvonne Haugen.

Akselerometer festet på hoften for å måle fysisk aktivitetsnivå. Foto: Yvonne Haugen.

- Deltakerne styrer selv når, hvor og hvordan de trener, sier Lene Haakstad. For å måle fysisk aktivitetsnivå vil deltakerne bli utstyrt med akselerometer. Et akselerometer er et elektronisk måleapparat som festes med belte rundt hoften og samler inn data om fysisk aktivitet.

Prosjektet har oppstart i disse dager og første måling av deltakerne skal foregå 6. oktober.

 

Er du en aktuell kandidat til å delta?

Er du nylig innmeldt eller skal til å melde deg inn på SATS ELIXIA, og det er minst 6 måneder siden du trente sist, så kan du ta kontakt for deltakelse i undersøkelsen. 

Hvis dette høres spennende ut, ta kontakt med Christina Gjestvang på telefon 900 20 391 eller epost: christina.gjestvang@nih.no