Nytt studentstyre

Det nye studentstyret er på plass og allerede godt i gang. Den nye sammensetningen er en fin miks av kontinuitet og nye krefter.

Det nye studentstyret er klare for å ta tak på vegne av sine medstudenter. Foto: Yvonne Haugen.

I forrige periode jobbet styret aktivt for å øke studentenes engasjement i studenttilværelsen utover selve studiet, med blant annet debatt og fagdag. Det økte engasjementet ønsker det nye styret å opprettholde og videreutvikle. De oppfordrer sine medstudenter til å delta i studiepolitikk, NIHs ulike studentforeninger og til å gjøre en aktiv innsats for å blir en del av miljøet ved NIH.

Styret har en god dialog med skoleledelsen og opplever det som både fruktbart og viktig å være bindeledd mellom studentene og ledelsen.

- Husk at du har landets fremste idrettsforskere tilgjengelig her, bruk de unike ressursene du har til rådighet, oppfordrer Styrets gjenvalgte leder, Cecilie Kappelslåen, tredjeårsstudent ved studiet Faglærer i kroppsøving og idrettsfag.

 

Cecilie Kappelslåen (21), leder av studentstyret - Kroppsøving og idrettsfag

Cecilie Kappelslåen

Cecilie Kappelslåen

Jeg har hatt en tilknytning til studentstyret alle årene jeg har studert på NIH. Første året ble jeg valgt inn som nestleder, andre året ble jeg leder og det er jeg glad for å kunne fortsette med et år til.

Jeg stilte til gjenvalg fordi jeg kan ikke la være å engasjere meg, sier Kappelslåen. Vervet er inspirerende og spennende i tillegg til å gi gode ledererfaring blant annet gjennom å snakke med så mange andre i ulike lederposisjoner. Som leder er jeg åpen, tar imot tilbakemeldinger og en som vil samarbeide godt med studentene.

Saker jeg brenner for? Rett og slett å ivareta en god studiehverdag for studentene og et godt læringsmiljø.

 

 

Fredrik Sørhaug Kristiansen (24), nestleder - Master, Idrettsmedisin

Fredrik Sørhaug Kristiansen

Fredrik Sørhaug Kristiansen

Hvorfor jeg stilte til gjenvalg? Vel, du kan se for deg at du har begynt å se på en TV-serie som du synes er helt rå! I starten lærer du mye om karakterene i serien og litt tematikken rundt serien og du begynner å få noen tanker om hva som skjer videre. Underveis i serien gjør du deg opp noen meninger om hva som BØR skje. Et verv i studentstyret er dessverre litt kort, så når du kommer til episode 23 av 24 blir serien stoppet og styrevervet er over. Grunnen til at jeg ville fortsette, er for å se hvordan alt arbeide jeg la inn i fjor blir utspilt og jeg vil være med å danne et solid grunnlag for sesong to av «Studentstyret NIH – Et styre for oss, et styre for deg!»

Jeg vil jobbe for et godt studentmiljø – Det betyr å bidra til en god foreningsdrift og for eksempel et funksjonelt styrkerom. Jeg vil samtidig jobbe for å sette NIH på kartet! – I fjor hadde vi debatt og Oslo Student Conference in Sports Medicine (OSCSM) Dette er tiltak som vi må og skal fortsette med!

 

Ellen Kessel (22) - Sport Management

Ellen Kessel

Ellen Kessel

Tidligere studentstyrer og foreninger har bidratt slik at jeg har hatt mange gode stunder både i og utenfor studiesammenheng. Nå er det min tur til å ta i et tak og hjelpe til videre med deres arbeid, sier Kessel.

Grunnet rehabiliteringen av skolen vil mye være annerledes dette skoleåret enn tidligere år. Jeg vil arbeide for at studentene påvirkes minst mulig i denne prosessen. Jeg vil bidra til å berike og forenkle studiehverdagen for våre studenter, og øke samarbeidet med studentsamskipnaden og foreningene.

Engasjement for ting man bryr seg om er en egenskap jeg verdsetter høyt, derfor vil jeg gjerne bidra med mitt engasjement til en enda bedre studiehverdag for studentene på NIH.

 

 

Karina Wathne (22) - Idrettsbiologi

Karina Wathne

Karina Wathne

I fjor var jeg tillitsvalgt for 2. året idrettsbiologi. Som tillitsvalgt fikk jeg øynene opp for noen forbedringspotensialer og følte det var på tide å ta steget videre for å gjøre noe med dette. Jeg vil jobbe for en kortere avstand mellom jobb og utdanning.

NIH har et godt rykte på seg når det gjelder praksisplasser, spesielt ved Sports Management. Jeg har lyst at NIH skal ha like gode praksismuligheter på alle linjene. F. eks Fysisk aktivitet og helse trenger mer relevante praksisplasser og idrettsbiologi bør få praksisplass utenfor lab. Dette ønsker jeg å forbedre slik at også vi får anledning til å skape ett nettverk utenfor skolen; samt vise en potensiell arbeidstaker hvor attraktiv en NIH student er.

 

 

Svend Sondre Frøshaug (23) - Master, Kultur og samfunn

Svend Sondre Frøshaug

Svend Sondre Frøshaug

Jeg er en gutt som liker å engasjere meg innen ulike områder som interesserer meg både i og utenfor Norges Idrettshøgskole. Her på Idrettshøgskolen sitter jeg nå som leder i Sosiale NIH, der vi jobber for å opprettholde et godt studentmiljø på skolen.

Ellers er jeg valgt inn i Velferdstingets kulturstyre for Oslo og Akershus, der vi fordeler midler til foreningsdrift for studenter i området. Dette er verv jeg føler jeg har lært svært mye av å sitte i, og det er givende å gjøre noe som kommer medstudenter til gode.

Jeg ønsker nå å i større grad kunne bidra til å påvirke de prosessene som betyr mye for NIH sine studenter. Gjennom mine fire år som student på NIH og som styremedlem i sosiale NIH, har jeg tilegnet meg mange erfaringer om skolen, både faglig og sosialt. Jeg tror jeg kan bidra til å fronte studentenes sak på en god måte, da jeg ikke vil vike for å si ifra til skolens ledelse, om akkurat hva studentene ønsker for å få den best mulige tilretteleggingen. Jeg mener NIH har Norges beste studentmiljø, og jeg vil kjempe for at studentene på skolen, får den best mulige studenthverdagen.