oktober

Nytt studentstyre

Det nye studentstyret er på plass og allerede godt i gang. Den nye sammensetningen er en fin miks av kontinuitet og nye krefter.

Innovasjonscamp på NIH

BLOGG: Over tre dager deltok nylig lærerstudenter på Innovasjonscamp. Arrangementet ble ledet av Ungt Entreprenørskap, Oslo, og oppdraget som skulle løses kom fra Ungdom og fritid.

NIH-kandidater til barnehagesektoren

BLOGG: NIHs kandidatundersøkelse i 2015 viste at de aller fleste av våre studenter får relevante jobber når de er ferdige med bachelor- eller mastergraden. Nå er jobbmarkedet i ferd med å utvides ytterligere.