Systematisk trening er god medisin for kreftopererte

Ny doktorgradsstudie viser at lungekreftopererte har god effekt av trening kort tid etter operasjonen. Med tett oppfølging og egen personlig trener, kom flere av pasientene i bedre form enn før operasjonen.

Doktorgradsstipendiat Elisabeth Edvardsen ved Norges idrettshøgskole har i samarbeid med Oslo universitetssykehus blant annet gjennomført en studie som belyser effekten av trening på pasienter som nylig er operert for lungekreft.

I undersøkelsen har 61 lungekreft-opererte personer deltatt. De ble delt inn i to grupper hvor den ene fikk tilbud om et høyintensivt utholdenhet- og styrketreningsprogram i 20 uker, mens den andre gruppen ikke skulle gjøre noe spesielt. Pasientenes fysiske form ble testet både før de ble operert, seks uker etter operasjon og så igjen etter seks måneder.

- Studien viser at treningen har veldig god effekt både på kondisjon og på styrke. Noen blir til og med i langt bedre form enn de var før de fjernet en del av lungen eller hele lungen. De som trente la også på seg en god del muskelmasse, noe som er svært verdifullt, sier Elisabeth Edvardsen. 

Tett oppfølging

Treningen har bestått av høyintensiv kondisjon- og styrketrening med utgangspunkt i generelle treningsprinsipper. Pasientene har gjerne bare en lunge igjen og har ikke trent før. Alle deltakerne ble fulgt tett opp i treningsperioden med egen personlig trener og fysioterapeut. Det ble trent 60 minutter, tre ganger i uken i 20 uker. Selv om de fleste av pasientene hadde ingen eller liten erfaring med fysisk aktivitet eller trening, så var det ikke vanskelig å motivere pasientene.

- Over 90 prosent møtte opp til trening på sitt lokale treningssenter hver uke. Det at de bli fulgt tett opp av fagfolk hele veien tror jeg er noe av nøkkelen til suksessen. Høyintensiv trening førte også til at pasientene kom i bedre form raskt, noe som igjen ga økt livskvalitet, sier Edvardsen.   

 

– Løper opp trapper som ingenting

Lungekreftopererte Henry Behn har deltatt i undersøkelsen til Edvardsen. 68-åringen er en tidligere storrøyker, men nå er han i god form etter å ha trent i etterkant av operasjonen.

- Jeg startet veldig forsiktig etter operasjonen, nå kan jeg løpe opp trapper som ingenting og jeg har personlig rekord på 180 kilo i beinpress, sier Henry Behn til NRK.

Raskere tilbake

Lungekreftpasienter er oftest eldre mennesker. De fleste har røykt i mange år, mange har derfor utviklet KOLS og hjerte-karsykdom med tung pust. Dette har medført at flere har vært inaktive. Etter operasjonen bli de ofte i enda dårligere form. Derfor er det viktig å komme raskt i gang med opptrening for disse pasientene.

- Vår studie viser at treningsopplegget øker pasientens kondisjon etter en lungekreftoperasjon. I tillegg ble de sterkere, fikk bedre lungefunksjon og økt livskvalitet. Ved å dokumentere at det er mulig å trene opp den fysiske formen etter en slik operasjon, mener jeg at vi kan hjelpe flere pasienter til å komme raskere tilbake. Men dette fordrer at pasientene blir fulgt opp tett med profesjonell veiledning og hjelp, sier Edvardsen.