Nordisk medisinpris til Lars Engebretsen og Roald Bahr

Nordisk medisinpris 2015 tildeles forskerduoen for grunnleggende studier av idrettsskader og utvikling av forebyggende tiltak som reduserer skaderisiko.

Vinner medisinpris: Lars Engebretsen og Roald Bahr. Foto: Karen Christensen
Vinner medisinpris: Lars Engebretsen og Roald Bahr. Foto: Karen Christensen

Det er første gang prisen utdeles innen idrettsmedisin. Bahr og Engebretsen har forsket på dette feltet i en årrekke og vært pionerer i arbeidet med forebygging av idrettsskader.

Gjennom nitidig arbeid over år har forskerne utviklet modeller og metoder som har bidratt til å endre og systematisere forskningsfeltet. De har videre utviklet metodikk for å beskrive og forstå årsaker til at skader oppstår ved bruk av videoanalyse. Og de er også de første i verden som har gjennomført intervensjonsstudier for å teste effekten av skadeforebyggende treningsprogram. 

- Dette er en stor dag for oss, men først og fremst en stor dag for Senter for idrettsskadeforskning, sier Roald Bahr. Siden senteret ble etablert i 2000 har 29 stipendiater fullført sine doktorgrader hos oss. Prisen er en anerkjennelse av det arbeidet som er gjort og gjøres i dette miljøet.

I tillegg til å lede forskningsaktiviteten ved Senter for idrettsskadeforskning, kan forskerne vise til utstrakt publisering i anerkjente tidsskrifter og en rekke fagbøker om idrettskader.

Bare to nordmenn har vunnet denne prisen tidligere, Anne Lise Børresen Dale (2002 for forskning innen diagnostikk og behandling av kreftsykdom) og Ola Didrik Saugstad (2012 for forskning innen neonatologi).

Lars Engebretsen och Roald Bahr utses till pristagare försina grundläggande studier av ofta förekommande idrottsskador, t.ex. främre korsbandsskador och idrottsrelaterade huvudskador. Lars Engebretsen och Roald Bahr har identifierat viktiga biomekaniska skademekanismer, och har utifrån sin forskning också utvecklat effektiva förebyggande åtgärder för att minska riskerna för att idrottare ska drabbar av sådana skador.

 

Senter for idrettsskadeforskning (OSTRC) har som formål å forebygge skader og andre helseproblemer i idrett gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og skadeforebyggende tiltak. Skader i fotball, håndball og alpint/snowboard blir særlig vektlagt.

Senteret ble opprettet ved Norges idrettshøgskole i mai 2000.  Forskningsmiljøet er tverrfaglig og består av både idrettsfaglig og medisinsk kompetanse ved Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole og Ortopedisk senter, OUS som danner knutepunktet i et nasjonalt forskningsnettverk.

Lars Engebretsen er professor og forskningssjef ved Ortopedisk senter, Oslo universitetsykehus Ullevål, og professor og coleder ved Senter for idrettsskadeforskning.

Roald Bahr er professor i idrettsmedisin og leder for Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole. Bahr er også sjefslege i Olympiatoppen.