Æresdoktor i både England og Sverige

Kari Fasting er utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Chichester og ved Høgskolen i Malmø.

- Dette var veldig overraskende, men samtidig en aksept av idrettsvitenskap og mange års kjønnsforskning i idretten, sier en glad Kari Fasting.

Personlig intervju

Fasting har vært toneangivende i forskningen på likestilling og kvinners rolle i idretten gjennom en årrekke. Under tildelingene ble det også lagt vekt på hennes imponerende engasjement som har gitt viktige resultater nasjonalt og internasjonalt. Før tildelingen ved Universitetet i Chichester ble Fasting personlig intervjuet av rektor Clive Behagg. Sammen med hennes imponerende CV, er det dette som legges til grunn for utnevnelsen.

Kjent over hele verden

Kari Fasting er også NIHs første rektor og Nordens første kvinnelige idrettsprofessor. Under tildelingen i Malmø ble Fasting omtalt som en av verdens mest kjente idrettsforskere. Det ble også lagt vekt på Fastings mangeårige arbeid for likestilling i idretten, samt forskning på forekomst og forebygging av seksuell trakassering og overgrep i idretten.

- Dette er også en pris og anerkjennelse til NIH siden jeg har hatt hele min faglige utvikling på nettopp NIH, sier Kari Fasting.