- Slik takler du stress

Den internasjonale studentdagen ble markert med foredrag av psykolog og tidligere Champions League dommer, Tom Henning Øvrebø. Han trakk paralleller mellom prestasjonspress og stressmestring hos idrettsutøvere og studenter.

Til syvende og siste handler det meste om tilnærming og holdninger til negative følelser enten det er stress relatert til idrettsprestasjon eller stress relatert til eksamenslesing. Evnen til å holde fokus og til å være åpen for nye impulser har også positiv innvirkning på stressmestring og prestasjon. Det var konklusjonen fra Tom Hennings foredrag.

Psykisk helse på timeplanen

NIH arrangerer Internasjonal Studentdag for andre året på rad. Dette er en dag hvor studentene er i fokus og hvor studentrelaterte tema fremmes. Nasjonal Studentorganisasjon (NSO), som er driveren bak dagen i Norge, besluttet at tema for årets studentdag skulle være psykisk helse. Bakgrunnen var resultatene fra årets SHoT undersøkelse (pdf) som viste at hver femte student har psykiske symptomplager, og at andelen har økt siden 2010.

 Studentstyret ved NIH ønsket en bevisstgjøring av temaet samtidig som de ønsket å utforske hvilke paralleller som kan trekkes fra toppidrettsutøvere og prestasjonsstress til studenter og studiehverdagen.

"Psykisk helse er et viktig tema. Fra et studentståsted handler det mye om prestasjon og stress relatert til eksamenslesing og den generelle studiehverdagen. Det er viktig bli bevisst at dette er et tema som angår oss alle – at man ikke er alene", sier Cecilie Kappelslåen, Studentstyreleder ved Norges idrettshøgskole.

Deltakerer står på scenen
Fra internasjonal studentdag på NIH. Foto: Lena Øien

Å takle negativ stress

Øvrebø nevnte begreper som blant annet positiv forventningsutkomme, rytmisk pusteteknikk og konstruktive holdninger som viktige verktøy for å takle negativ stress. Det handler blant annet om hvilke tanker man velger å ha til bestemte situasjoner. Dersom man forventer å prestere dårlig og lar dette styre tankene våre, vil handlingene vår bli deretter. Men, dersom man har en positiv og konstruktiv holdning og går inn i en situasjon med en forventning om at "dette skal jeg klare. Dette har jeg klart før. Og hvis ikke jeg klarer det like bra som forrige gang så kan jeg ta opp igjen eksamen og gjøre det enda bedre".

Dersom du har behov for informasjon rundt temaet stressmestring og prestasjon kan du kontakte SIO for rådgivning og bistand.