En selfie til besvær

Bør man dele alt man vil i sosiale medier? Hvilket ansvar har redaksjonene? Hvor farlig er økt kroppsfokus? Se opptak av debatten Kropp + medier = problem?

– Hvorfor ønsker vi å legge ut bilder av oss selv på trening? Vi gjør det jo, nesten alle sammen, innledet Cecilie Kappelslåen, studenstyreleder på NIH.

Kappelslåen forklarte at studentstyret ønsker en mer faglig debatt om kroppspress og et mer bevisst forhold til kropp, trening og mat i både tradisjonelle og sosiale medier, før hun overlot podiet til ordstyrer Gro Rugseth.

– Hva kroppspress innebærer for den enkelte er lite utforsket. Er det økt kroppspress som kan forklare at 50 prosent av unge gutter er misfornøyde med kroppen sin? Fører kropper i sosiale medier til at vi blir sykelig opptatt av mat og trening? Har det positive sider? Får det flere til å trene? Er det sunt å være så opptatt av kropp eller blir vi syke av det?, spurte Rugseth, som er førsteamanuensis ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk på NIH.

Se videoen fra debatten lenger ned på siden, så får du kanskje svar på noen av spørsmålene hun stilte!

Debatt: Kropp + medier = problem? from Norges idrettshøgskole on Vimeo.

Panelet besto av

Therese Fostervold Mathisen: Ernæringsfysiolog og doktorgradsstipendiat med prosjekt om spiseforstyrrelser, NIH

Pia Seeberg: PT og skribent, Det nye shape up

Per Tøien: kommunikasjonssjef, Norges idrettsforbund

Lotte Oxholm: Idrettslærer, Sandvika VGS

Kari Graver: Psykologspesialist, VILLA sult

Ordstyrer for debatten var førsteamanuensis Gro Rugseth