mars

Kadett med gevær på vei gjennom skogen vinterstid

Mental robusthet viktig for militær kompetanse og lederskap

Personlighet, militær identitet, robusthet og motivasjon er avgjørende for utvikling av militær kompetanse og lederskap. Men man kan ikke ta for gitt at disse faktorene har en positiv utvikling i studietiden ved krigsskolene.

Christina foran den interesserte forsamlingen

Hvem er du for kundene dine?

NIH Fitness fagdag 2015 handlet like mye om hvem PT-er og instruktører er i møtet med kunder, som den treningskompetansen de bør ha.

Panelet og ordstyreren under debatten

En selfie til besvær

Bør man dele alt man vil i sosiale medier? Hvilket ansvar har redaksjonene? Hvor farlig er økt kroppsfokus? Se opptak av debatten Kropp + medier = problem?