mai

Oppstilte soldater i uniform med geværer, kvinnelig soldat i fokus

Forsvaret er feminint

Utad kommuniserer Forsvaret maskulinitet og barskhet. Men en ny doktorgrad viser at å være militær i stor grad handler om adferd vi vanligvis forbinder med femininitet.

Mangfold i skolen byr på både utfordringer og muligheter

Inkluderende kroppsøving

Kroppsøving åpner opp for mer enn fysisk form og ferdighet. Elevene får økt trivsel og selvforståelse når læreren fokuserer på hvordan man kan håndtere mangfold og forskjeller hos elevene, viser ny studie.