Masterseremonien 2015

For åttende gang arrangerte NIH en seremoni for uteksaminerte masterstudenter. I alt 87 studenter har avlagt sin mastergrad ved NIH studieåret 2014-2015.

Masterstudentene oppstilt ute på en plen
Årets masterstudenter sammen med prorektor Lars Tore Ronglan. Foto: Even Skogen

Årets seremoni gjorde stas på studenter som i studieåret 2014-15 har avlagt mastergrad i idrettsvitenskap, European master og mastergrad i idrettsfysioterapi.

Prorektor Lars Tore Ronglan åpnet masterseremonien og holdt tale til kandidatene. Han trakk blant annet fram den unike og sammensatte kompetansen masterkandidater fra NIH besitter. Kandidatene skal være stolt av det de har prestert og den kompetansen de har ervervet seg. Masteroppgavene viser en enorm bredde i fagfeltet idrettsvitenskap.

Prorektor takket kandidatene for deres studietid ved NIH og ba dem ta godt vare på kunnskapen, ferdighetene og det sosiale og faglige nettverket.

50 mastere møtte opp på avslutningsseremonien og fikk utdelt sine vitnemål. Flere av studentene hadde med seg foreldre, ektefeller, kjærester og barn. Det var også gledelig at enkelte veiledere fra NIH deltok i seremonien. Etter vitnemålsutdelingen var det fingermat og hyggelig samvær i kantina.

NIH gratulerer kandidatene med avlagt mastergrad og ønsker alle en god og velfortjent sommerferie. Takk også til veiledere som har stått på sammen med masterstudentene.

Takk til Marie Therese Bersås fra Norges musikkhøgskole som hadde et fantastisk kulturelt innslag.

En stor takk til studieseksjonen for arrangementet!