juni

Kari og Lise har på anleggshjelmer og sitter i en liten traktor. Lise peker mot horistonten.

God sommer!

Vi takker alle studenter, ansatte og andre NIH-venner for studieåret 2014/2015, og ønsker dere en riktig god og aktiv sommer!

Masterstudentene oppstilt ute på en plen

Masterseremonien 2015

For åttende gang arrangerte NIH en seremoni for uteksaminerte masterstudenter. I alt 87 studenter har avlagt sin mastergrad ved NIH studieåret 2014-2015.

En person alene mot isøde med fjell i bakgrunnen.

Naturopplevingar vert til i menneskelege relasjonar

Norsk reiseliv har enormt potensiale viss det klarer å leve opp til sin eigen merkevarestrategi: sterke opplevingar i natur. – Turistane må vere med og utforming turane, meiner friluftslivsforskar.

afrikanske barn spiller fotball på en støvete plass

Idrett styrker demokrati i u-land

Gjennom å etablere gode idrettsstrukturer, bidrar norsk idrettsbistand til å styrke demokrati og bedre samfunnsstruktur i utviklingsland. Lokale tilpasninger er helt avgjørende for å lykkes.

Norges idrettshøgskole utlyser midler til antidoping-forskning

Antidoping Norge og Norges skiforbund ønsker satsing på forskning som kan styrke kunnskapen og kompetansen innen antidopingarbeidet. De har gitt Norges idrettshøgskole (NIH) et spesielt ansvar for denne satsningen gjennom en årlig bevilgning. NIH har påtatt seg dette ansvaret og inviterer fagmiljøer på NIH, men også relevante norske fagmiljø utenfor NIH, til å søke om støtte til slik forskning innen fagområdene fysiologi, medisin, samfunnsvitenskap og humaniora.