NIH-studenter fornøyde og raskt i jobb

En fersk undersøkelse viser at NIH-kandidater er fornøyde med utdannelsen, og at de raskt kommer ut i jobber de liker.

To studenter med sykkelhjelm og solbriller lener seg mot hverandre og ler
Foto: Andreas B. Johansen

Over 500 tidligere bachelor- og masterstudenter fra Norges idrettshøgskole har svart på en undersøkelse gjennomført våren 2015. Undersøkelsen ble sendt til kandidater som fullførte sin grad på NIH mellom 2010 og 2014.

84 prosent av studentene svarer at de er godt fornøyd med utdannelsen sin. Hele 82 prosent var i jobb et halvt år etter endt utdanning. Omtrent halvparten av disse fikk jobb før de var ferdige med utdannelsen.

Portrett av Lars Tore Ronglan

Prorektor Lars Tore Ronglan. Foto: Andreas B. Johansen

– Dette viser at NIHs utdannelser er relevante og at våre kandidater er attraktive på arbeidsmarkedet, sier prorektor Lars Tore Ronglan.

Han er svært godt fornøyd med at så mange er i jobber de er fornøyd med så raskt etter endt utdannelse. 87 prosent av alle masterkandidatene var i jobb innen seks måneder, mens omtrent halvparten av bachelorstudentene fortsatte studiene.

– Det er helt naturlig at mange av bachelorstudentene ønsker å studere videre, for eksempel ved å ta en master. Blant den halvparten av bachelorstudentene som er i jobb er ni av ti godt fornøyde med jobben de har fått, forteller en fornøyd prorektor Ronglan.

Ønsker alltid forbedring

Selv om undersøkelsen viser gode tall for NIH som helhet er Lars Tore Ronglan opptatt av stadig forbedring av studietilbudet.

– Vi kan aldri hvile på laurbærene. Undersøkelsen har også gitt oss mye informasjon om hvordan tidligere studenter mener innholdet i de forskjellige studiene kan forbedres ytterligere. Muntlig formidling, å lede grupper, jobbe i team og relevant praksis er gjengangere i tilbakemeldingene på hva studentene ønsker mer av. Det er vi lydhøre for, forteller han.