juli

Gro og Øyvind holder foredrag

Hva er egentlig inkluderende kroppsøving?

Inkludering er et kjennetegn ved god undervisning. Alle skoler og lærere forventes å jobbe for å gjøre undervisningen mer inkluderende. Men hva betyr det egentlig?