Sprinttrening gir bedre fotballresultater

Fotball handler først og fremst om teknikk og taktikk. Men spesifikk trening for å utvikle hurtighet kan ha stor effekt på resultatene, viser ny doktorgrad.

Oversiktsbilde fra fotballkamp på TV

Klikk på bildet for å se video som viser hvordan sprintegenskaper kan være avgjørende for resultatet. Legg merke til at klippet er fra 84 minutter ut i kampen. En fotballspiller må alltid være klar til å gjennomføre en sprint.

En fotballspiller gjennomfører mange sprinter i løpet av en kamp, i gjennomsnitt en spurt hvert 60.–90.sekund.

– Våre tester viser at spesifikk sprinttrening har stor effekt på spillernes fysiske prestasjon. Vi fant at en større treningsmengde med høy intensitet ga gode resultater, sier Shaher Shalfawi ved Norges idrettshøgskole.

Portrett av Shaher Shalfawi

Shaher Shalfawi. Foto: privat

Spillanalyser viser at spillerne spurter mellom en og elleve prosent av kampen. 40–45 prosent av alle mål scores etter en sprint. Derfor er spesifikk sprinttrening viktig:

– De to viktigste faktorene for suksess i fotball er spillernes taktiske og tekniske ferdigheter. Men uten gode sprintegenskaper og evne til effektiv retningsendring kommer ikke de taktiske og tekniske ferdighetene til sin rett, forteller han.

I forrige uke disputerte Shalfawi over en doktoravhandling om fysisk trening av fotballspilleres anaerobe kapasitet. Anaerobt arbeid betyr at kroppen ikke klarer å frakte oksygen raskt nok til de aktiverte muskelcellene. Dermed jobber muskelen med oksygenunderskudd, slik for eksempel fotballspillere gjør når de sprinter.

Friidrett på fotballbanen

Shalfawis arbeid bekrefter tidligere studier som viser at spesifikk trening er helt nødvendig for å utvikle utøvernes spesifikke egenskaper. Veileder for prosjektet, professor Eystein Enoksen, er friidrettstrener og ekspert på sprinttrening.

Portrett av Eystein Enoksen

Professor Eystein Enoksen er friidrettstrener og har veiledet prosjektet. Foto: Tom Laursen

– En del fotballag trener sprint allerede, men vi kan absolutt anbefale flere til å lære mer av tradisjonell friidrettstrening, mener han.

Enoksen har lang fartstid som trener på internasjonalt nivå, og ble kåret til Årets trener i 2013.

– Helt klassiske elementer som aktivt fotsetting, rakt kneløft, høy kroppsstilling, god armbruk og bruk av kroppsfall fremover i akselerasjoner har vist seg svært nyttig for fotballspillere, forteller han.

Enoksens ekspertise viste seg verdifull for Shalfawi.

– I avhandlingen viser vi at trenere som har god fagkunnskap på spesifikke områder har stor påvirkning på resultatet. Et lag som har en fysisk trener med ekspertise på utvikling av for eksempel sprintkapasitet vil øke sjansen for fremgang betydelig, sier den nyslåtte doktoren.

Vanskelig å forbedre formen i sesongen

I tillegg til å forske på utvikling av spillernes fysiske egenskaper, har Shalfawi sett på periodisering av treningen. Fotballsesongen varer i 30–31 uker. Når vi trekker fra hvileuker, sitter lagene igjen med 16–17 uker til oppkjøring mot sesongen. Denne knappe tiden må brukes godt. Spesifisert trening, progresjon, intensitet og mengde er avgjørende faktorer for at trening av anaerob kapasitet skal være vellykket, enten det er snakk om utvikling av hurtighet og evne til å endre retning raskt. Men totalbelastningen spillerne utsettes for har også stor betydning.

To par fotballbein sprinter på en fotballbane

Den fysiske treningen av fotballspillere må planlegges nøye for at spillerne skal beholde formen hele sesongen. Foto: Andreas B. Johansen

– Når vi kommer til sesongstart må spillerne være topptrente. Vi ser at det psykologiske og kroppslige stresset som spillerne utsettes for i løpet av sesongen demper treningseffekten. Dessuten er det veldig krevende å forbedre formen til en spiller som allerede er i toppform, sier Shaher Shalfawi.

Trening i sesongen må derfor ta sikte på å opprettholde formen, ikke forbedre den, forklarer han. Og det kan være krevende. Spillerne skal være i like god form i siste kamp av sesongen som i første.

– Oppkjøringen er viktig. Først må treningen ha lavere intensitet og være relativt generell. Så må intensiteten økes og treningen gjøres mer spesifikk. Med riktig oppkjøring og nøye planlegging av den videre treningen, er det fullt mulig å nå formtopp i sesongstarten – og så opprettholde den gode formen gjennom hele sesongen, mener han.

Kilde: Shalfawi, Shaher A. I. (2015): Anaerobic conditioning of soccer players: the evaluation of different anaerobic training methods on soccer player’s physical performance