NIH har etablert Open access-fond

Open Access handler om fri tilgang til vitenskapelig litteratur – offentlig finansiert forskning skal være fritt tilgjengelig.

I dag er publiseringssystemet slik at forlagene har stor kontroll over prising og distribusjon av offentlig finansiert forskning. Det er bred enighet om at Open Access vil kunne bidra til å gi flere brukergrupper tilgang til kvalitetssikret vitenskapelig litteratur.

Forskningsresultater kan gjøres tilgjengelig i åpne institusjonelle arkiv, og NIH har hatt det institusjonelle arkivet Brage siden 2008. Om lag 60% av NIHs vitenskapelige publikasjoner ligger åpent tilgjengelig i Brage. Resultatene kan også publiseres i Open access-tidsskrifter, som gir fri bruksrett til alle.

Publisering i Open access-tidsskrifter kan være dyrt, da det ofte kreves forfatterbetaling for å dekke kostnader knyttet til redaksjonelt arbeid. Fra 2015 kan ansatte få dekket sine utgifter til forfatterbetaling. Målet er å øke NIHs andel av Open access-artikler, i tråd med institusjonens Open access-policy.