Slik står det til med folkehelsa i verden

Fredag publiseres en unik studie over fysisk aktivitet og folkehelse i hele verden. Mer enn 5 millioner dødsfall per år skyldes fysisk inaktivitet.

Professor Ulf Ekelund ved Norges idrettshøgskole har bidratt i arbeidet med å dokumentere verdens folkehelse. Ved å innhente informasjon fra 131 land, har han på oppdrag fra The Global Observatory for Physical Activity (GoPA), fremskaffet detaljert informasjon om fysisk aktivitet, forskning og helsepolitikk. 

-  Vi har laget en profil på hvert enkelt land som vi har kalt et nasjonskort. Kortene er brukervennlige verktøy og inneholder argumenter for fysisk aktivitet og politisk handling. Jeg håper og tror at vår dokumentasjon kan gi et bedre beslutningsgrunnlag for politikerne slik at de kan sette inn tiltak for å styrke fysiske aktivitet i sine respektive land, sier Ekelund.

5 millioner dødsfall

Fysisk inaktivitet er en vesentlig risikofaktor for utvikling av kroniske sykdommer globalt. Dette gjelder både for rike og fattige land. Mer enn 5 millioner dødsfall per år på verdensbasis skyldes fysisk inaktivitet. Den globale kartleggingen viser at ca. 30 prosent av befolkningen over 15 år er inaktive. Best står det til i Sørøst-Asia hvor kun 17 prosent er inaktive, mens vi i den andre enden av skalaen finner USA og den østlige Middelhavsregionen hvor så mange som 43 prosent av befolkningsgruppen er lite aktive.     

-  I snitt er så mange som 30 prosent av verdens voksne befolkning inaktive, noe dette som selvsagt er svært skadelig for folkehelsen. I dag dør det dobbelt så mange av inaktivitet i verden som av fedme og overvekt. En kartleggingsundersøkelse fra NIH viser at den norske befolkningen er mer aktiv enn for 6 år siden. Likevel oppfyller kun 32 prosent de nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet, sier Ekelund.

Seks land i forskningstoppen

I tillegg til kartlegging av fysisk aktivitet i verden, har forskerteamet også sett på folkehelseforskning, helseovervåking og politiske handlingsplaner i de respektive land. GoPA har vurdert vitenskapelig arbeid over hele verden ved hjelp av flere standard forskningsberegninger. Selv om Norge ligger godt an innen forskning på dette feltet, må vi likevel se oss slått av "de seks store". USA, Australia, Canada, Nederland, Spania og Storbritannia sto for 51 prosent av alle vitenskapelige publikasjoner om fysisk aktivitet og folkehelse i 2013. Selv om 90 prosent av de 131 landene som inngår i rapporten har utført minst en kartlegging av fysisk aktivitet, så har mindre enn en tredjedel opprettholdt en kontinuerlig folkehelseovervåkning.

Kartleggingen viser også at 37 land har spesifikke nasjonale handlingsplaner for å fremme fysisk aktivitet, mens 65 land har inkludert fysisk aktivitet i sine planer for å forebygge ikke-smittsomme sykdommer.