Valgt inn i idrettsmedisinens Hall of fame

Lars Engebretsen ved Senter for idrettsmedisin (NIH) har fått en prestisjetung internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid innen idrettsmedisin.

I tillegg til Lars Engebretsen (ytterst til høyre), ble de berømte amerikanske professorene Richard Steadman og Jimmy Andrews tatt opp i Hall of Fame. Foto:Olympiatoppen

Professor Engebretsen ble i sommer valgt inn i Hall of Fame i American Orthopaedic Society of Sports Medicine (AOSSM).  AOSSM er verdens største og viktigste idrettsmedisinske forening og anerkjennelsen henger høyt i fagmiljøet.

Lars Engebretsen (66) er den første nordmannen som får denne utmerkelsen, og den yngste i foreningens historie. Han mottar utmerkelsen for sitt mangeårige arbeid med forskning på behandling og forebygging av kneskader, blant annet korsbånd- og bruskskader.
Lars Engebretsen er co-leder for Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole, hvor han også er professor II. Han er professor i ortopedi ved Universitet i Oslo, avdelingsoverlege ved Ortopedisk avdeling ved Oslo universitetssykehus og ortopedisk og idrettstraumatologisk konsulent ved Olympiatoppens helseavdeling 

Engebretsen er utdannet lege og har doktorgrad i ortopedisk kirurgi fra NTNU (1990). Fra 2007 er han ansvarlig for medisinsk forskning i IOC og valgt inn som medlem av IOCs medisinske komité. Han er autorisert som idrettslege av Norsk idrettsmedisinsk forening (NIMF), og har vært sjefslege for den norske OL-troppen ved flere olympiske leker.


– Hall of fame utnevnelsen er en anerkjennelse av at vi har et godt miljø for idrettstraumatologi i Norge, både på Ortopeden ved UiO og OUS, Norges idrettshøgskole og ved Olympiatoppen. I tillegg viser det at samarbeid internasjonalt er avgjørende for denne type utmerkelser, sier Engebretsen.

NIH gratulerer Lars Engebretsen med utmerkelsen.