God stemning under årets immatrikulering

Elleve nyutnevnte doktorer, og deres respektive seksjonsledere, kom i høytidelig prosesjon ledet av rektor, styret, direktør og prorektor inn i et fullsatt auditorium.

Kulturminister Thorild Widvey var gjestetaler under årets immatrikulering. Foto: Yvonne Haugen
Kulturminister Thorild Widvey var gjestetaler under årets immatrikulering. Foto: Yvonne Haugen

Årets gjestetaler, Kulturminister Thorhild Widvey, virket både stolt og glad over å være til stede under det høytidelige arrangementet. Ministeren, som selv har idrettsutdanning,  la vekt på personlig og profesjonell interesse for idrettsfaget og sa at Regjeringen var en av NIH-studentenes viktigste støttespillere. Før hun ønsket studentene lykke til ba hun dem alle om å reflektere over det ansvaret de påtok seg ved å gå inn i idrettsvitenskapelige studier:

-  Jeg vil oppfordre dere til å ta med dere det engasjementet og den gleden dere føler for idrett inn i studiene, og senere inn i arbeidet deres.

Kulturminister Thorhild Widvey

Kulturminister Thorhild Widvey. Foto: Yvonne Haugen

-  Utdanning og idrett handler i stor grad om å bli bedre. Bruk tiden som student godt.  Vær kunnskapstørste og innovative. Kjenn litt på det ansvaret dere har for å bringe idretts-Norge i riktig retning. Og kjenn på gleden over et fagfelt som skaper engasjement. Så skal vi heie alt vi kan i bakgrunnen.

Les hele talen til Kunnskapsministeren her

Årets musikkinnslag var ved en jazztrioen fra Norges Musikkhøgskole; Sigrid Aase (vokal), Håkon Norby Bjørgo (kontrabass) og Jørgen Kasbo (gitar) som fremførte et vart og følsomt Billie Holiday-repertoar.

Jazztrioen fra Norges musikkhøyskole. Sigrid Aase, Håkon Norby Bjørgo og Jørgen Kasbo.

Jazztrioen fra Norges musikkhøyskole. Sigrid Aase, Håkon Norby Bjørgo og Jørgen Kasbo. Foto: Yvonne Haugen

 

11 nye doktorer av 15 som disputerte forrige studieår fikk sine formelle papirer overrakt av rektor og direktør etter en kort introduksjon fra seksjonslederne.

Årets nye doktorer, sammen med NIHs ledelse

Årets nye doktorer, sammen med NIHs ledelse. Foto: Yvonne Haugen

 

Jonny Hisdal mottok årets NIH-rose

Jonny Hisdal mottok årets NIH-rose. Foto: Yvonne Haugen

Årets NIH-rose, studentene pris, gikk i år til en populær og engasjert foreleser, Jonny Hisdal før Navid Rezvani fremførte et sterkt dansenummer for en beveget forsamling. 

 

 

 

 Anja Jøndal

Anja Jøndal. Foto: Yvonne Haugen

NIHs venneforening leder, Sven Egil Folvik, presenterte deretter NIHs venners pris, som i år gikk til Anja Jøndal Digranes for sitt arbeid med integrering av funksjonshemmede i fotballen.

 

 

Kari Bø holder tale for de nye studentene

Kari Bø holder tale for de nye studentene. Foto: Yvonne Haugen

Rektor Kari Bøs tale til studentene rundet av årets immatrikulering. Hun sa at å stille store krav og ha høye forventinger, er å vise studentene respekt. Å studere er å få anledning til å strekke seg og kjenne på grensene for sin intellektuelle yteevne. For å understreke poenget viste hun til et sitat fra Michelangelo: “The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it.”

Bø trakk videre fram at det å være kritisk og reflektert er noe av det viktigste studentene skal lære gjennom høyere utdanning. Kunnskap som formidles fra oss skal man kunne stole på fordi den er bygget på forskning.

Men studietiden på NIH skal være mer enn studier og eksamen. Rektor avsluttet med et gammelt irsk dikt:

Take time to work- it is the price of success
Take time to think – it is the source of power
Take time to play – it is the secret of perpetual youth
Take time to read – it is the foundation of wisdom
Take time to be friendly – it is the road to happiness
Take time to dream -  it is the hitching your wagon to a star
Take time to love and be loved – it is the privilege of mankind
Take time to look around - the day is too short to be selfish
Take time to laugh – it is the music of the soul

 

Navid Rezvani fremførte et imponerende danseinnslag

Navid Rezvani fremførte et imponerende danseinnslag. Foto: Yvonne Haugen