Da er det nye skoleåret i gang på NIH

Tirsdag 11. august var det introduksjon for nye andreårs-studenter. Dagen startet i Auditorium A, med en film om karriereveien til tidligere studenter.

Tirsdag 11. august var det introduksjon for nye andreårs-studenter. Dagen startet i Auditorium A, med en film om karriereveien til tidligere studenter.
Nye studenter blir møtt av faddere med årets studiekatalog

Rektor Kari Bø ønsket velkommen og presenterte NIH med litt selvskryt av høgskolens status innen områder som forskning, publisering og gjennomstrømning på doktorgrad.

Studentene satte åpenbart pris på å høre at også på gjennomføring av bachelor-og mastergrad har NIH gode resultater å vise til.

Frank Abrahamsen holdt en engasjerende presentasjon om motivasjon, og fikk de nye studentene i tale med noen viktige spørsmål. På spørsmål om "hvorfor er du på NIH?" svarte flere at de hadde hørt mye positivt om NIH og at høgskolen er ledende innenfor sine fagfelt. Noen hadde ambisjoner om å bli gode idrettsutøvere, andre drømmer om å bli en god idrettslærer, mens alle ønsket å være en del av det gode miljøet de har hørt at NIH har.

På spørsmål om hvilke egenskaper de trodde de ville ha utbytte av mens de går på NIH, var selvstendighet, positivt menneskesyn, ambisjoner og sosiale evner noen av egenskapene studentene selv trakk frem.

Til slutt ble studentene bedt om å reflektere over hvor de ønsker å være etter studiene. De ble også oppfordret til å huske å stille seg selv de samme tre spørsmålene av og til, som en hjelp til å nå egne målsettinger.

Studieavdelingen kom deretter studentene med viktige, praktiske opplysninger før noen av høgskolens mest engasjerte studenter tok over showet.

Studentstyret presenterte seg selv til stor jubel og oppfordret de nye studentene til å engasjere seg i styret og foreningene. De ulike studentforeningene gav deretter engasjerte og fargerike presentasjoner supplert med kostymer, videoer, musikk og høye tilrop fra salen.

Stundetforeningen GIGass stilte i kostymer for anledningen

Stundetforeningen GIGass stilte i kostymer for anledningen

Studentforeningene kan nås og følges i ulike sosiale medier:

Studentstyret kan følges på ulike medier med navnet @studentstyretNIH

Gigass – driver med ski, snowboard, longboard, surfing, klatring og arrangerer events og turer til inn- og utland. GiGass kan følges på facebook.

Høydehuset er studentpuben og avholder månedlige quiz, halloween, x­-russefest og nissefest. Høydehuset kan også følges på facebook,i tillegg til Instagram; @hoydehuset

Sosiale NIH tilbyr studentene sammenkomster på tvers av klasser og trinn, eksempler på tidligere arrangementer er Kick Off, Nyttårsball, Skisprint-nachspiel, Konsept-fester og Sommerfest. Følges på facebook (www.facebook.com/sosialenih) og Instagram @sosialeNIH

Før en velfortjent lunch, fikk studentene møte årets faddere og fikk tildelt sine faddergrupper som sto for omvisningpå campus. I forbindelse med fadderuken er det opprettet en egen # til bruk på Instagram: #funih15 og studentene ble oppfordret til å inkludere NIHs faste #norgesidrettshøgskole både under fadderuken og selvsagt også senere...