NIHs rektor får internasjonal påvirkningskraft

Rektor Kari Bø er oppnevnt til medlem av den medisinske vitenskapskomiteen i den forskningspolitiske organisasjonen Science Europe.

Rektor ved Norges idrettshøgskole, professor Kari Bø, har etter nominasjon fra Norges forskningsråd, blitt oppnevnt til medlem i den medisinske vitenskapskomiteen i Science Europe. Science Europe er en lobby- og forskningspolitisk organisasjon som ble etablert i 2011 av 50 europeiske forskningsråd og andre forskningsorganisasjoner fra til sammen 27 land. Organisasjonen holder til i Brussel og er bygget opp rundt seks vitenskapskomiteer, hvorav den medisinske er en av disse.

– Utnevnelsen er selvsagt meget inspirerende. Å være i en slik organisasjon gir jo førstehåndsinformasjon på en rekke viktige og interessante forskningsetiske og forskningspolitiske områder, og jeg får jo mulighet til å påvirke EU forskning direkte, sier Kari Bø.

Bø er oppnevnt i personlig egenskap, og ble utnevnt på bakgrunn av sitt internasjonale forskningsbidrag og -omdømme.

Science Europe arbeider som partner til Europeiske universiteter, Europeiske vitenskapskomiteer og EU kommisjonen. Komiteen som Bø er en del av skal:

  • gi ekspertuttalelser på relevante europeiske lover og reguleringer som kan påvirke medisinsk forskning,
  • gi uavhengig råd og støtte til Science Europes politiske aktiviteter

 delta i scanning og overvåking av ny utvikling innen forskning for å kunne gi tidsmessig viktige råd til Science Europes medlemsland og politikere.

Viktig synliggjøring for NIHs fagfelter

Selv om Kari Bø er utnevnt i kraft av sin egen rolle som forsker, har hun på seg NIH-hatten i arbeidet. Saker som tas opp i denne komiteen har direkte relevans for høgskolens virksomhet, mener hun:

– Personer i Forskningsrådet forteller meg at man har stor påvirkningskraft i en slik komite. Jeg kommer til å diskutere strategisk viktige avgjørelser med kolleger. Det er naturlig for meg å løfte fram helsefremmende og forebyggende arbeid i et felt der behandling står sterkt. Fysisk aktivitet er viktig for meg, og jeg brenner jo også som kjent for kvinnehelse og trening under og etter svangerskap. Ellers er jeg opptatt av Open Access-tematikker og høy metodisk kvalitet i forskning, forteller Bø.

Eksempler på arbeid som har hatt prioritet i komiteen er:

  • sikre at fremtidig EU data lovverk tillater biomedisinsk forskning
  • bedre kvaliteten på etisk gjennomgang av klinisk forskning i EU
  • delta i implementering av personlig tilrettelagt medisin i EU
  • støtte Europeisk biomedisinsk forskning i utvikling og implementering for å erstatte, redusere og forbedre bruk av forsøksdyr i forskning

undersøke fordeler og utfordringer med big data for å forbedre biomedisinsk forskning og helsetjenester i Europa

Første møte i komiteen er i september.