NIH høyt opp på internasjonal rangering

Norges idrettshøgskole kommer som nummer to i Norge bak NTNU i en stor internasjonal rangering av universiteter og høgskoler.

NIHs fasade med blomster foran
Foto: Andreas B. Johansen

NIH er fra fjoråret med i en stor internasjonal rangering av universiteter og høgskoler, kalt U-Multirank. I alt 1200 universiteter fra hele verden er med på målingen, hvorav 631 av dem fra Europa. Et internasjonalt konsortium ledet av det tyske Centre for Higher Education og det nederlandske Center for Higher Education Policy Studies står bak målingene.

Prosjektet er finansiert av EU. Hensikten er gi et mye bredere grunnlag for å sammenligne utdanningsinstitusjoner enn andre internasjonale rangeringer.

Også i 2014 skåret NIH på topp innen en rekke områder. I denne uken kom resultatene for 2015,  og vi har igjen grunn til å være svært fornøyd.

Fra Norge deltar 13 institusjoner og NIH ligger på en flott andreplass bak NTNU, og med store universiteter som UiO, UiB og NMBU bak oss. I Europa havner NTNU på en 79. plass, mens NIH er på plass nr. 84 av 631 utdanningsinstitusjoner.

Portrett av Kari Bø

Rektor Kari Bø mener rangeringen er en vitamininnsprøyting. Foto: Andreas B. Johansen

Scoringene dekker et bredt spekter av områder og går fra A (very good) til E (weak). NIH scorer A og B på de fleste områder, men får en noe dårligere uttelling for uteksaminering av masterkandidater på normert tid, patenter, sampublikasjon med industri og publikasjoner sitert i patenter, områder hvor det er vanskelig for vårt fagområde å nå opp.

– Ansatte og studenter på NIH bruker resultatet som en vitamininnsprøyting og motivasjon til videre arbeid med utdanning, forskning og formidling, sier en stolt rektor Kari Bø.

13 norske vurdert

Det er 13 universiteter og høgskoler fra Norge med på U-Multirank som er en EU-basert internasjonal sammenligning av universiteter og høgskoler.

Når alle 31 indikatorer regnes med er den norske rangering* som følger:

 1. NTNU i Trondheim
 2. Norges idrettshøgskole
 3. Universitetet i Oslo
 4. Norges handelshøgskole
 5. Universitetet i Bergen
 6. Universitetet i Agder
 7. Universitetet i Stavanger
 8. Høgskolen i Telemark
 9. Høgskolen i Oslo og Akershus
 10. Kunsthøgskolen
 11. Universitetet i Tromsø
 12. Universitetet i Nordland
 13. Menighetsfakultetet

*Det er U-Multirank som selv presenterer rangeringen, som baserer seg på at de som har flest A-er kommer først, så teller man B-er osv…

Kilde: umultirank.eu

84 av 631 i Europa

Det er 631 europeiske høgskoler og universitet med i U-Multirank.

Alle får karakter på de 31 forskjellige områdene som er målt.

1. University college of Cork, Irland

2. Eindoven Teknologiske universitet, Nederland

3. Wageningen University, Nederland

79.NTNU i Trondheim

84. Norges idrettshøgskole

94. Universitet i Oslo

U-Multirank

Over 1200 universiteter og høgskoler i mer enn 80 land er med i U-Multirank, som nå er gjennomført for andre gang.

Bak U-Multirank står et internasjonalt konsortium som ledes av det tyske Centre for Higher Education (CHE) og det nederlandske Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS). Prosjektet er finansiert av EU.

U-Multirank skiller seg fra andre rangeringer ved at de har med langt flere variabler i sin presentasjon. Institusjonene blir mpålt utifra 31 ulike variabler innen fem dimensjoner som er undervisning, kunnskapsoverføring, forskning, regionalt samarbeid og internasjonalisering.

De som står bak målingen sier at hovedpoenget ikke er å rangere institusjonene, men et verktøy for studenter og ansatte innen akademia til å sammenligne ulike institusjoner i ulike land når de skal velge seg nytt studiested eller en ny arbeidsplass.

Resultatene er dels basert på data som institusjonene selv rapporterte inn høsten 2014, dels på studentevalueringer som også ble gjennomført i høstsemesteret 2014 og dels på data fra internasjonale bibliometriske og patentdatabaser som U-Multirank henter ut direkte.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har nå inngått avtale med U-Multirank om å levere data fra Studiebarometeret til U-Multirank.

Kilde: U-Multirank og hioa.no