Gode søkertall for NIH i år igjen

NIH har mange førstevalgsøkere per studieplass, sammenliknet med andre idrettsutdanninger i Norge. Tallene for bachelor i idrettsvitenskap og faglærer i kroppsøving og idrettsfag er spesielt gode.

En mannlig og en kvinnelig student leser sammen utendørs
NIH er blant de mest populære idrettsutdanningene også i år. Foto: Andreas B. Johansen

I dag, onsdag 22. april, offentliggjorde Samordna opptak (SO) søkertallene for 2015. NIH har en økning i det totale søkertallet fra 2014 til grunnstudiene ved NIH, det vil si Bachelor i idrettsvitenskap, Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Friluftsliv og Idrett og samfunn. Til sammen har vi mottatt 5263 søknader mot 4600 i fjor.

Målt i antall førstevalgssøkere, er Bachelor i idrettsvitenskap på NIH rangert som nr. 45 av de 1348 studietilbudene som er annonsert via Samordna opptak.

– Vi er svært tilfredse med at NIH fortsatt er en populær skole, og at så mange ønsker å studere ved Norges ledende lærested for idrett og fysisk aktivitet, sier studiesjef Håkon Solberg.

NIHs mastergrader i idrettsvitenskap og idrettsfysioterapi har også gode søkertall og en økning fra 2014 og 2013. Master i idrettsfysioterapi har opptak hvert andre år og har totalt 141 søkere til 20 studieplasser. Dette er en kraftig økning fra 86 søkere i 2013.

Stå løpet ut!

Tallene fra lokalt opptak viser en nedgang i antallet studenter som fortsetter ved NIH etter førsteåret. Studiesjefen oppfordrer flere til å stå løpet ut på NIH.

– Vi ser at en del kombinerer en utdannelse ved NIH med andre utdannelser. Det kan gi gode faglige kombinasjoner, men vi anbefaler alle å stå løpet ut. Våre grader gir utrolig mange spennende jobbmuligheter, sier han.

Karriereveier etter endt NIH-utdannelse

Samordna opptak (SO) har i år registrert ca. 128 000 søkere til høyere grunnutdanning. Det er omtrent 8000 flere søkere enn i 2014. Økningen er på 6,9 prosent, og dette er det høyeste antall søkere i SOs historie.