april

Bena til ungdom som går nedover en gate

Nettprogram fikk ungdom i bedre form

Gjennom 12 uker fulgte 75 overvektige ungdommer et nettbasert aktivitetsprogram. Funnene er lovende, både for fysisk form, kroppsmasseindeks og livskvalitet.

En mannlig og en kvinnelig student leser sammen utendørs

Gode søkertall for NIH i år igjen

NIH har mange førstevalgsøkere per studieplass, sammenliknet med andre idrettsutdanninger i Norge. Tallene for bachelor i idrettsvitenskap og faglærer i kroppsøving og idrettsfag er spesielt gode.

Gutt i sitski runder en blå slalomport

Ønsker å bli sett som vanlige barn

Barn med funksjonsnedsettelser beskriver ikke seg selv som funksjonshemmede. Forskere og personer som jobber med barn bør ta utgangspunkt i barnets egen forståelse i større grad, viser ny doktorgrad.