van Kraalingen, Imre

Imre er doktorgradsstipendiat ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier og har en bakgrunn i Kulturell antropologi og miljø og utvikling (mastergrad).