Jonas Juan Skjelbred Torkildsen

Jonas Torkildsen er masterstudent tilknyttet Institutt for idrettsmedisinske fag (IIF) på NIH.