Toering, Tynke

Tynke er førsteamanuensis ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. Hun jobber med prosjekter knyttet til fotballpsykologi, men er også interessert i andre idretter.