Thorjussen, Ingfrid M.

Ingfrid er stipendiat ved Seksjon for kultur og samfunn. Hun forsker på fagområder som sosiologi, kroppsøving, kjønn, kultur og minoritetselever.