Thorjussen, Ingfrid M.

Ingfrid er stipendiat ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap (IIS). Hun forsker på fagområder som sosiologi, kroppsøving, kjønn, kultur og minoritetselever.