Sundgot-Borgen, Jorunn

Jorunn er professor i fysisk aktivitet og helse ved Institutt for idrettsmedisinske fag. Hennes spesialområde er vektregulering og spiseproblematikk og hun har vært nestleder i Statens råd for aktivitet siden 2008.