Sundgot-Borgen, Christine

Christine Sundgot-Borgen har doktograd i idrettsvitenskap og forsker ved Institutt for idrettsmedisinske fag. Hun jobber blant annet med ungdoms kroppsbilde og kroppsopplevelse, prestasjonsernæring, fysisk aktivitet og helse.