Stensrud, Trine

Trine er førsteamanuensis ved Institutt for idrettsmedisinske fag. Hun er programansvarlig for studieretningen fysisk aktivitet og helse. Hennes fagområder er lungefysiologi, astma og trening.