Steffen, Kathrin

Kathrin er forsker ved Senter for idrettsskadeforskning. Hennes fagområder er idrettsmedisin, idrettsskader og forebygging. Forskningen har så langt vært rettet mot forebygging av idrettsskader, primært i fotball.