Standal, Øyvind Førland

Øyvind er førstamanuensis ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk. Han jobber med fagområdene idrettspedagogikk, fysisk aktivitet og funksjonshemming, kroppsleg læring og fenomenologisk orientert metode. Øyvind underviser blant annet på NIH sitt studieprogram om Fysisk aktivitet og funksjonshemming.