Stadheim, Hans Kristian

Hans Kristian, tidligere stipendiat ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne. Hans forskningsfokus er utholdenhetsidrett og faktorer som begrenser prestasjonsevnen (trening, psykiske og fysiske faktorer).