Sørensen, Marit

Marit er professor på Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. Hennes fagområder er idrettspsykologi, motivasjon og fysisk aktivitet og funksjonshemming.