Sørensen, Marit

Marit er professor på Seksjon for coaching og psykologi. Hennes fagområder er idrettspsykologi, motivasjon og fysisk aktivitet og funksjonshemming.