Solstad, Bård Erlend

Forsker ved seksjon for coaching og psykologi; Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett.

Barn som driver med idrett

Det er ingen katastrofe at barn og unge blir trent av foreldretrenere

Trenerutdanning i regi av Norges idrettsforbund har som mål å sikre en kompetansebasert idrettsutvikling gjennom flere kvalifiserte trenere i norsk barne- og ungdomsidrett. Men dette målet kan også være problematisk ettersom frivillighet spiller en vesentlig rolle i den norske idrettsmodellen. Bruken av profesjonelle aktører i norsk barne- og ungdomsidrett bør derfor ikke gå på bekostning av frivilligheten.

Barn lytter til sin fotballtrener

Hemmeligheten bak mestringsmiljøer i barne- og ungdomsidrett

I løpet av det siste tiåret har det vært utallige medieoppslag om barn og unge som slutter med organisert idrett fordi de føler at de ikke er gode nok. Hovedgrunnen oppgis å være kjedsomhet. Voksne må derfor utvikle en trenings- og konkurransekultur der det er lov å prøve og feile. Dette vil gi unge utøvere tro på seg selv og gleder gjennom idretten, mener forskere fra Norges idrettshøgskole.