Sogn, Hanne Elisabeth

Hanne Sogn er doktorgradsstipendiat ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap og skriver doktorgrad på temaet kjønn og makt i norsk idrett.