Skirstad, Berit

Berit var førsteamanuensis ved Seksjon for kultur og samfunn (nå Institutt for idrett og samfunnsvitenskap) fram til hun gikk av med pensjon i 2012. Hun var blant annet fagansvarlig for studieretningen Sport management.

Frivillighet à la carte

Den tradisjonelle frivilligheten med et livslangt og kollektivt medlemskap i et idrettslag utfordres av en ny eller mer individuell frivillighet. Store idrettsarrangement synes å trenge begge typer frivillighet.