Sisjord, Mari Kristin

Mai Kristin er førsteamanuensis ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. Hennes fagområde er idrettssosiologi, og hun jobber blant annet med likestilling, idrett og mangfold.