Seippel, Ørnulf

Ørnulf Seippel er professor i sosiologi. Han har arbeidet som seniorforsker på NOVA og begynte ved nåværende Institutt for idrett og samfunnsvitenskap, NIH høsten 2013. Fagområder: ungdom, ungdomskultur, frivillig sektor, politikk, organisasjon, sosiologisk teori, kvantitative metoder.

Idrett og valg

Siden det er sjelden idrett gjøres til tema i politiske debatter – om vi ser bort fra den pågående Oslo-OL-2022-debatten – kan det være vanskelig å orientere seg i det idrettspolitiske landskapet og gjøre seg opp en kvalifisert mening om hvilket parti man bør stemme om man er særlig opptatt av idrett og fysisk aktivitet.