Morten Renslo Sandvik

Morten Renslo Sandvik er forsker ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap.

Han jobber spesielt med idrettsfilosofi og -sosiologi, etikk, politikk, doping og antidoping, idrett og miljø i tillegg til idrett og inkludering.
Sommeren 2020 disputerte han med en avhandling om doping i idretten der han blant annet konkluderte med at flere må ta ansvar.