Ronglan, Lars Tore

Professor Lars Tore Ronglan er valgt som rektor på NIH for perioden 2017–2021. Ronglan kommer fra Seksjon for coaching og psykologi, hvor han var seksjonsleder. Hans forskningsfelt omfatter læring og ledelse, coaching og idrettssosiologi.

studenter på nih

Ensomme studenter – vårt felles ansvar

Nye landsdekkende tall fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018) viser at nesten en av tre studenter i Norge føler seg ensomme. Slik skal vi ikke ha det på NIH. Både institusjonen og studentene selv har et ansvar for å skape et inkluderende studiemiljø.

en kinesisk delegasjon ledet av idrettsminister Gou Zhongwen på nih

Kina på frierføtter

Norges idrettshøgskole får stadig henvendelser fra kinesiske idrettsuniversiteter. Kineserne har et sterkt ønske om å samarbeide med oss. På NIH må vi spørre oss: er det lurt fra vår side?