Ronglan, Lars Tore

Professor Lars Tore Ronglan er valgt som rektor på NIH for perioden 2017–2021. Ronglan kommer fra Seksjon for coaching og psykologi, hvor han var seksjonsleder. Hans forskningsfelt omfatter læring og ledelse, coaching og idrettssosiologi.