Säfvenbom, Reidar

Reidar Säfvenbom er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivssfag. Hans fagområder er pedagogikk, ungdom og fritid.

Kulturministeren utfordrer idretten

Kulturminister Linda Hofstad Helleland har gjennom vinteren forlangt å få innsyn i hvordan idrettstoppene i Norge bruker penger når de er ute og reiser. Dette har vist seg å være vanskelig. Mange idrettstopper ønsker ikke å bli testet i tide og utide, og foreløpig foreligger det ikke så mange A-prøver.