Hansen, Per Øystein

Per Øystein er stipendiat ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. Hans fagområder er toppidrett og antidoping. Per Øystein er tilknyttet Forskningssenter for trening og prestasjon.