Øvrebø, Tom Henning

Tom Henning er stipendiat ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. Pr. 2021 arbeider han med en doktorgrad som tar for seg mental helse i toppidrett.