Ommundsen, Yngvar

Yngvar er professor i idretts- og helsepsykologi ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. Han har blant annet vært Start-spiller og fotballtrener i mange år.