Ommundsen, Yngvar

Yngvar er professor i idretts- og helsepsykologi ved Seksjon for coaching og psykologi. Han er medlem av Statens råd for fysisk aktivitet og har blant annet vært Start-spiller og fotballtrener i mange år.