Christine Holm Moseid

Lege tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning som er en del av Institutt for idrettsmedisinske fag på NIH og Universitetet i Oslo. Hun arbeider blant annet med helseplager hos unge toppidrettsutøvere.