ChatGPT: få hjelp med akademiske oppgaver og forskning

Har du noen gang grublet på hvordan skrive den perfekte akademiske teksten, eller strukturere den omfattende forskningsartikkelen din? Vel, frykt ikke lenger, ChatGPT er her for å hjelpe!

Nå er det fritt fram for alle å ta i bruk kunstig intelligens. Illustrasjon: Colourbox

Av Live Steinnes Luteberget og Amelie Werkhausen

Det har lenge vært mulig å bruke kunstig intelligens i høyere utdanning, men med lanseringen av ChatGPT har det plutselig blitt mye enklere og mer tilgjengelig for studenter og forskere. ChatGPT er en form for "intelligent" tekstgenerator, som kan hjelpe deg med å skrive oppgaver og forskning ved å foreslå setninger og idéer basert på de inndataene du gir den.

For studenter kan ChatGPT være en stor hjelp når det gjelder å skrive oppgaver og essay, spesielt når det kommer til å generere idéer og strukturere teksten. Det kan også være til hjelp for de som kanskje ikke føler at de har den beste skriveøkten, ved at programmet kan hjelpe dem med å få bedre flyt i teksten og kanskje til og med korrigere grammatiske feil.

Det har vært en del debatt om det kan være fusk å bruke ChatGPT i eksamen, men det er ingen regler som sier at du ikke kan bruke kunstig intelligens i eksamen. Det er opp til den enkelte institusjon og lærer å bestemme om det er akseptabelt eller ikke, så det er viktig å sjekke med din lærer eller institusjon før du bruker ChatGPT i en eksamen.

For forskere kan ChatGPT også være en stor hjelp, spesielt når det kommer til å generere hypoteser og strukturere forskningsartikler. Det kan også være nyttig for de som ønsker å eksperimentere med ulike forskningsdesign og se på hvordan ulike variable kan påvirke resultatene.

Men det er ikke bare studenter og forskere som kan dra nytte av ChatGPT. Hva med oss som bare liker å skrive litt "for moro skyld"? ChatGPT kan være en morsom og spennende måte å utforske og eksperimentere med kunstig intelligens på, og kanskje til og med få litt hjelp til å skape de perfekte diktene dine.

Til slutt er det verdt å nevne at ChatGPT ikke er en magisk løsning på alle problemer, og at det er viktig å huske at det er et verktøy som kan hjelpe til med å gjøre arbeidet litt enklere. Det er derfor viktig å bruke ChatGPT med måte, og ikke la det bli en erstatning for egen innsats og hardt arbeid.

PS:

Teksten over skrevet av ChatGPT, som et eksempel på hvordan denne teknologien kan fungere i praksis. Som dere kanskje legger merke er det enkelte rare ordvalg og setningsoppbygninger, men alt i alt er det en ganske velskrevet tekst som er forfattet kun ved hjelp av stikkord fra oss.

I dette tilfellet har vi satt sammen ulike avsnitt som ChatGPT har skrevet for oss. Vi har spesifisert tema (i stikkordsform), teksttype (populærvitenskapelig), lengde på innlegget og språk (den skriver bedre engelsk enn norsk, men vi valgte norsk i dette tilfellet). Dette gir en forsmak på hva som kan ventes av slik teknologi i fremtiden.

Vi ønsker med dette blogginnlegget å vise hvor enkelt det nå har blitt å bruke kunstig intelligens for «mannen i gata». Dette krever at undervisnings- og forskningsinstitusjoner, som NIH, har kjennskap til og kunnskap om slik teknologi og gjør vurderinger rundt bruk av slike verktøy både blant ansatte og studenter.