Det er ikke syklistene som truer Oslomarka

Syklist i Oslomarka

Foto: Steffen Kirsch

Av:
Tron Krosshaug, førsteamanuensis
Eirik Kristianslund, lege og ph.d.-stipendiat
Bjørge Herman Hansen, forsker
Sigmund Alfred Anderssen, professor, seksjonsleder
Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole

I et nytt forslag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil stisykling i fire skogsområder i Oslomarka forbys. Flere av disse stiene er blant hovedstadens aller mest populære, både for gående og syklende. Forslaget ble i utgangspunktet begrunnet med et behov for vern mot slitasje, men det ble senere konstatert at det er konflikter mellom brukergrupper som er hovedargumentet for verneforslaget. I et debattinnlegg i Aftenposten onsdag 13. mars forklarer Gjermund Andersen, daglig leder i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus at «Det er ikke nødvendigvis terrengsødeleggelsen det reageres på, men rett og slett at syklingen gir oss en påminnelse om det tempoet og det stresset vi egentlig søker bort fra, at vi ikke finner den mentale roen vi søker»

Vi tror at naturopplevelser og mental ro er en viktig faktor for de aller fleste som bruker Marka – inkludert syklister. Oslomarka er et gode som vi må verne om. Fra et folkehelseperspektiv må det være et mål å få flere til å bruke stiene i Marka, uavhengig av om de bruker joggesko, ski eller sykkel.

Våre studier viser at kun én av fem nordmenn oppfyller helsemyndighetenes anbefalinger for fysisk aktivitet. Verdens Helseorganisasjon anslår at fysisk inaktivitet er den fjerde største årsaken til tidlig død. Farene assosiert med for lite bevegelse kan sidestilles med farene forbundet med røyking og fedme.

Selv en liten økning av aktivitetsnivået gir store helsegevinster. Å gå fra å være helt inaktiv til å være moderat aktiv i 30 minutter daglig gir kraftig redusert i risiko for livsstilssykdommer som type 2-diabetes og hjerte- og karsykdom. Tilrettelegging av muligheter for daglig fysisk aktivitet er derfor et viktig ledd i folkehelsearbeidet.

Sykling er en effektiv treningsform som passer for mange. Det å prøve ut terrengsykkelen på skogstier frister stadig flere, ikke bare de som konkurrerer i for eksempel mosjonsritt. Sykling i skogen en kilde til glede, naturopplevelser, mestring og fysisk aktivitet.

Som eksperter på folkehelse er vårt klare råd at det vil være særdeles uheldig å forby fysisk aktivitet for én av Markas brukergrupper. Vi er glade for å se at Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell også er av samme oppfatning. En argumentasjon om at syklister ødelegger for mental ro kan ikke tillegges samme tyngde som ulempene et eventuelt forbud vil ha for folkehelsen. Det er ikke syklister som truer Marka, men boligbygging og forurensning.

Økt bruk kan medføre økt slitasje. Men det finnes en rekke bedre løsninger enn forbud for å løse dette, for eksempel klopping og drenering i utsatte områder. Gjennom holdningsarbeid og kampanjer kan man skape god adferd blant alle Markas brukere og verne om dyr- og planteliv. Norsk organisasjon for terrengsykling har laget stivettregler for syklister som sikrer at ulike brukergrupper trives sammen i Marka. Vi oppfordrer alle syklister og turgåere til å følge disse. Og vi oppfordrer Fylkesmannen til å tilrettelegge for fysisk aktivitet snarere enn å forby den!

En kortere versjon av innlegget sto på trykk i Aften Oslo 3.4.2013.